Ενότητες Εργασίας

   Στα πλαίσια του έργου σχεδιάστηκαν και αναπτύσσονται 7 διαφορετικές Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

 

ΕΕ1: Το επιλεγμένο στέλεχος της Spirulina (Arthrospira sp.) μελετάται μαζί με σημαντικό αριθμό άλλων στελεχών για να εντοπιστεί το στέλεχος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανοχή στα αέρια μίγματα CO2, σε συνδυασμό με μέγιστη παραγωγή βιομάζας. Η μελέτη πραγματοποιείται σε μικρής κλίμακας καλλιέργειες, με παρακολούθηση των ρυθμών παραγωγής βιομάζας και βιοχημικών, ταυτόχρονα με μελέτες αξενικότητας, τοξικότητας και παρουσίας βιοενεργών συστατικών ή δευτερογενών μεταβολιτών.

 

ΕΕ2: Η μελέτη της βιομετατροπής του διαθέσιμου (ως αέριου ρύπου) CO2 σε πολύτιμα βιοπροϊόντα μεταφέρεται σε κλίμακα φωτό-βιοαντιδραστήρα (PBR), όπου πραγματοποιείται η καλλιέργεια περιορισμένου αριθμού (3-5) βελτιστοποιημένων στελεχών, σε πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού και παροχής πηγής άνθρακα. Με τη βελτιστοποίηση και ενίσχυση καινοτόμων διατάξεων PBR μελετάται η επίδραση των εκλυόμενων ποσοτήτων CO2 από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της Ελλάδας.  

 

ΕΕ3: Βελτιστοποιείται η ανάκτηση της βιομάζας από την καλλιέργεια μικροφυκών μέσω συμβατικών και καινοτόμων διεργασιών (π.χ. καθηλωμένα κύτταρα). Επιπρόσθετα, ο διαχωρισμός των βιοενεργών συστατικών πραγματοποιείται ακολουθώντας την πλήρη κλασμάτωση της βιομάζας στα συστατικά της: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά οξέα, με την εφαρμογή νέων ενζυμικών διεργασιών, μειώνοντας τη χρήση οργανικών διαλυτών. Ταυτόχρονα, διερευνάται η δυνατότητα ανάκτησης και εξωκυτταρικών βιοχημικών προϊόντων (π.χ., εξωπολυσακχαρίτες). 

 

ΕΕ4: Τα πρωτεύοντα (βιοενεργά συστατικά) και δευτερεύοντα (κλασματωμένη βιομάζα) βιοπροϊόντα χαρακτηρίζονται πλήρως τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, δίνοντας έμφαση στη χημική σύσταση κάθε κλάσματος, σε συνάρτηση με τα διαφορετικά μίγματα τροφοδοσίας CO2. Η καθαρότητα τους ελέγχεται μέσω μικροβιολογικών, χημικών και γενετικών μεθόδων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε πρώτο βαθμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των στοχευμένων εφαρμογών σε καλλυντικά και διατροφικά προϊόντα (π.χ., αντιοξειδωτικές ιδιότητες). Σε δεύτερο βαθμό, τα βιοενεργά συστατικά εγκλείονται σε μήτρες από πρωτεΐνες και πολυσακχαρίτες για την ενίσχυση της σταθερότητας και δραστικότητας τους. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης τους, πριν/μετά τον εγκλεισμό τους.

 

ΕΕ5: Στη συνέχεια, ολοκληρώνεται το σύνολο των παραπάνω δράσεων σε μια ενιαία αλυσίδα αξίας με σκοπό την αξιολόγηση της προτεινόμενης τεχνολογίας σε βιομηχανική κλίμακα. Διερευνάται το δυναμικό αξιοποίησης του CO2 από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα της εγχώριας αγοράς, καθώς και σχετικούς περιορισμούς και απαιτήσεις. Η πλήρης διεργασία προσομοιώνεται σε κατάλληλο λογισμικό για την τεχνική και οικονομική ανάλυση της, καθώς και την ανάλυση κύκλου ζωής.

 

ΕΕ6: Ολοκληρώνεται ο διττός στόχος του έργου με την κατάστρωση επιχειρηματικού σχεδίου εκμετάλλευσης των τεχνολογιών και κυρίως των βιοπροϊόντων της ολοκληρωμένης διεργασίας, διερευνώντας την εμπορική εφαρμογή τους μέσω σχεδίου μάρκετινγκ.

 

ΕΕ7: Το έργο ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, με σκοπό την προώθηση των νέων ή βελτιωμένων βιοπροϊόντων που προκύπτουν σε αυτό, την ενημέρωση για τις καινοτομίες στη συγκεκριμένη τεχνολογία και τη διεύρυνση του κύκλου συνεργατών-πελατών των εμπλεκόμενων εταιριών.

  

 

 

 Ενότητες Εργασίας - 43ED3EFC

 

 

 Login-iconLogin
espa
active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης