Διάχυση

EUALGAE Final meeting and Conference, Madrid, Spain (26/02/2019 - 27/02/2019)
12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, Ελλάδα (29/05/2019 - 31/05/2019)
11th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Kraków, Poland (05/05/2019 - 10/05/2019)
2nd International Conference ADAPTtoCLIMATE, Heraklion, Greece (24/06/2019 - 25/06/2019)
28th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2020), Online (06/07/2020 - 09/07/2020)
29th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2021), Online (26/04/2021 - 29/04/2021)
3rd Online International Conference on Environmental Sustainability and Climate Change, Online (15/11/2021-16/11/2021)
13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα (02/06/2022 - 04/06/2022)
Login-iconLogin
espa
active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης