Φορείς

 

Σύνδεσμοι Συμμετεχόντων Φορέων - Μέλη Ερευνητικών Ομάδων

 


Φορείς - 80C71F80

 

EKETA

Το Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών (ΕΜΑΠ) ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μέρος του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η κύρια αποστολή του ΕΜΑΠ είναι η διεξαγωγή καινοτόμου, συνεργατικής έρευνας με έμφαση στη μοντελοποίηση χημικών και βιολογικών διεργασιών, στην ανάπτυξη λειτουργικών υλικών, συστημάτων μικρο- και νανο-εγκλεισμού, μοριακά αποτυπωμένων πολυμερών για την επιλεκτική αναγνώριση και διαχωρισμό οργανικών ενώσεων, στην εφαρμογή της νανοτεχνολογίας για την ανάπτυξη στοχευμένων φορέων φαρμάκων καθώς, στη μικροβιακή παραγωγή λειτουργικών βιοπολυμερών από ανανεώσιμες πηγές και στην ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων μικροφυκών.

 

Κώστας Κυπαρισσίδης (Συντονιστής και ΕΥ του Έργου)

Ομ. Καθηγητής, Διευθυντής Ερευνών

[email protected]

Γιάννης Πενλόγλου

PhD Ερευνητής

[email protected]

Αλέξανδρος Παύλου

PhD Ερευνητής

[email protected]

 Φορείς - 63E6A4BD

 

ΠΟΛΚ

To Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΟΛΚ) είναι ένα δημόσιο Aνώτατο Eκπαιδευτικό Ίδρυμα που επιδεικνύει μεγάλες διακρίσεις σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο. Βρίσκεται πρώτο στη λίστα των Ανώτατων Ιδρυμάτων της χώρας σε ερευνητικές δημοσιεύσεις, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για το διάστημα 1996-2010, επιτυγχάνοντας μεταξύ αυτών το μέγιστο σκορ αναφορών (1,26). Ταυτόχρονα και σύμφωνα με το QS World University Rankings, συμπεριελήφθη ανάμεσα στα πρώτα τετρακόσια Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του κόσμου, για το έτος 2014, στον τομέα της Μηχανικής και Τεχνολογίας.

 

Νικόλαος Καλογεράκης

Καθηγητής, Διευθυντής Ερευνών

[email protected]

Πέτρος Γκίκας

Αν. Καθηγητής, Διευθυντής Ερευνών

[email protected]

 


 Φορείς - E219C1B3

 

ΕΙΕ

Η ερευνητική ομάδα Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας (ΒκΝ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια μικροφυκών με στόχο την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, τροφοφαρμάκων και καλλυντικών, καθώς και στον τομέα της μελέτης της συμπεριφοράς βιοδραστικών ουσιών όπως πεπτίδια, ένζυμα, φάρμακα, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, σε ποικιλία συστημάτων. Οι έρευνες εστιάζονται στη δομική και λειτουργική μελέτη των βιομορίων, όταν αυτά είναι εγκλωβισμένα σε περιβάλλοντα που ευνοούν την προστασία τους από εξωγενείς παράγοντες, όπως στερεοί ή ημι-στερεοί φορείς και περιβάλλοντα νανοκλίμακας, όπως αυτά των νανοδιασπορών (μικρογαλακτώματα και νανογαλακτώματα) και άλλων σχετιζόμενων συστημάτων. Κύριο στόχο της ομάδας αποτελεί η διεύρυνση των εφαρμογών των επιστημονικών δραστηριοτήτων της σε διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής, από προϊόντα τροφίμων μέχρι φαρμακευτικά και προϊόντα κοσμητολογίας.

 

Αριστοτέλης Ξενάκης

Ερευνητής Α', Διευθυντής Ερευνών

[email protected]

Θεόδωρος Σωτηρούδης 

Ομότιμος Ερευνητής

[email protected]

Μαρία Ζουμπανιώτη

Ειδική Λειτουργική Επιστήμων

[email protected]

 Φορείς - F9E41FE9

 

ΕΚΠΑ

H Ομάδα Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας ανήκει στον Τομέα Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ). Εφαρμόζει συνδυασμούς κλασσικών μικροβιολογικών τεχνικών με σύγχρονες μοριακές προσεγγίσεις Μεταβολικής Μηχανικής και Συνθετικής Βιολογίας για α) την απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβιακών στελεχών που προέρχονται από περιβαλλοντικά δείγματα, β) τη μελέτη της βιοσύνθεσης ενζύμων και μεταβολικών προϊόντων με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον από μικροοργανισμούς, γ) την ανάπτυξη ενζυμικών και μικροβιακών συστημάτων για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενδιάμεσων χημικών προϊόντων υψηλής αξίας από λιγνοκυτταρινική βιομάζα (βιοδιυλιστήριο 2ης γενιάς) και δ) τη μελέτη της βιοαποικοδόμησης ξενοβιωτικών ενώσεων και ρυπαντών.

 

Δημήτρης Χατζηνικολάου

Επ. Καθηγητής, Διευθυντής Ερευνών

[email protected]

 


 

Φορείς - 4CB6B9EC


 

ΑΠΘ

H Εργαστηριακή Μονάδα Μικροφυκών “Cyanolab” ανήκει στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τομέα Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ιδρύθηκε το 2009 και οι ερευνητικές δραστηριότητες της εστιάζονται στη διερεύνηση της ποικιλότητας (μορφολογικής, γενετικής) μικροφυκών και χαρτογράφηση της βιοποικιλότητας τους με κλασική και μεταγονιδιωματική ανάλυση, καθώς και στην ποικιλότητα βιοδραστικών ενώσεων (πεπτίδια, αλκαλοειδή) σε στελέχη και φυσικούς πληθυσμούς κυανοβακτηρίων. Η “Cyanolab” εφαρμόζει συνδυασμούς κλασσικών μικροβιολογικών τεχνικών με σύγχρονες μοριακές προσεγγίσεις για α) την απομόνωση και ταυτοποίηση στελεχών μικροφυκών από περιβαλλοντικά δείγματα, β) την ταξινόμηση και φυλογενετική ανάλυση των οργανισμών αυτών, γ) τη μελέτη της βιοσύνθεσης προϊόντων του δευτερογενούς μεταβολισμού, και δ) τη μελέτη αύξησης οικοφυσιολογικών παραμέτρων.

 

Σπύρος Γκέλης

Επ. Καθηγητής, Διευθυντής Ερευνών

[email protected]

 Φορείς - 76349880

 

ΕΚΕΦΕ «Δ»

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Καταλυτικών, Φωτοκαταλυτικών Διεργασιών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), εστιάζονται τόσο στο πεδίο των προηγμένων οξειδωτικών διεργασιών, όσο και στο πεδίο της περιβαλλοντικής χημικής ανάλυσης. Στο πρώτο πεδίο η έρευνα αφορά στη μελέτη καταλυτικών-φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων με ημιαγωγικά οξείδια/πολυοξείδια μετάλλων, κυρίως ΤiΟ2, και πολυοξομεταλλικές ενώσεις, με σκοπό την απορρύπανση του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη χημικών διεργασιών φιλικών προς αυτό. Στο πεδίο της περιβαλλοντικής χημικής ανάλυσης, οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζονται στην ανάπτυξη και επικύρωση σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό αναδυόμενων οργανικών ρύπων σε νερά, τρόφιμα και περιβαλλοντικά δείγματα.

 

Αναστασία Χισκιά

Ερευνήτρια Α', Διευθύντρια Ερευνών

[email protected]

Θεόδωρος Τριάντης

Ερευνητής Β’

[email protected]

 


 


Φορείς - B6A67614

 

ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, και παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

 

Βασιλική Τσάδαρη

Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

[email protected]

Αθηνά Χρήστου

Βοηθός Διευθύντριας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος

[email protected]

Χρήστος Νύχτης

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

[email protected]

 Φορείς - 4063FD8F

 

ΑΛΓΗ

Η εταιρεία ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στα θερμά Νιγρίτας Σερρών, με αντικείμενο την παραγωγή σπιρουλίνας εντός θερμοκηπίων με  χρήση γεωθερμικών ρευστών. Κατά την ίδρυση της εντάχθηκε μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών στο πρόγραμμα LEADER, το οποίο ένα μικρό μέρος της συνολικής επένδυσης. Οι αρχικές της εγκαταστάσεις ολοκληρωθήκαν το 1997 και το 1998 ήταν η πρώτη παραγωγική χρονιά της επιχείρησης. Το 2002 έκανε γνωστό στην Ελληνική επικράτεια το πρώτο προϊόν “Spirulina”. Από το 2004 έως και το 2007 και μετά την οργανωμένη γνωστοποίηση και τη θερμή υποστήριξη των θρεπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος από ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα, παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση της ζήτησης και κατά επέκταση των πωλήσεων, που φτάνει το 350% ετησίως. Το 2008 αποφασίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου με στόχο την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της εταιρίας και των εξαγωγών σε όλη την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, καθώς μέχρι τότε περιορίζονταν μόνο στις Γερμανία και Αυστρία. Τα επόμενα χρόνια παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη βελτιώνοντας την οικονομική της θέση με αύξηση των πωλήσεων και των κερδών της, μέσα από μια επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ τόσο πληροφόρησης του αγοραστικού κοινού για τις ευεργετικές ιδιότητες της σπιρουλίνας, όσο άριστης διανομής των προϊόντων από οργανωμένα σημεία πώλησης.

 

Μιχαήλ Ζουλουμίδης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

[email protected]

Νίκος Ζαούτσος

Υπεύθυνος Παραγωγής

[email protected] Φορείς - A63F2535

 

 

 

 

  Login-iconLogin
espa
active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης